• Βιογραφικό - Δρ. Ιωάννα Γιδαράκου, ειδική ορθοδοντικός
  • Περιστατικά - Δρ. Ιωάννα Γιδαράκου, ειδική ορθοδοντικός
  • Ορθοδοντική - Δρ. Ιωάννα Γιδαράκου, ειδική ορθοδοντικός
  • Επικοινωνία - Δρ. Ιωάννα Γιδαράκου, ειδική ορθοδοντικός

Πρώτη Επίσκεψη

Μία συχνή ερώτηση των γονέων είναι πότε πρέπει, να εξεταστεί ένα παιδί για πρώτη φορά από ειδικό ορθοδοντικό. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Αμερικανικής Ορθοδοντικής Ομοσπονδίας, η πρώτη προληπτική επίσκεψη πρέπει, να λαμβάνει χώρα στην ηλικία των 6-7 ετών.

Οι περισσότεροι ενεργοί ορθοδοντικοί ασθενείς είναι μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά υπάρχουν παιδιά με συγκεκριμένα οδοντικά και κυρίως σκελετικά προβλήματα, που ωφελούνται σημαντικά από μία έγκαιρη ορθοδοντική παρέμβαση.

Τέτοιες ενδεικτικές περιπτώσεις είναι παιδιά με στενή άνω γνάθο, με σταυροειδή σύγκλειση, με πολύ έντονο συνωστισμό, με πρόωρη απώλεια νεογιλών δοντιών, καθώς και με πρόσθια χασμοδοντία. Επίσης ο προγναθισμός της κάτω γνάθου και οι διάφορες στοματικές έξεις (π.χ. θηλασμός δακτύλου) θεραπεύονται πολύ πιο αποτελεσματικά σε νεαρή ηλικία.

Μία έγκαιρη πρώτη επίσκεψη δίνει στην ορθοδοντικό σας τη δυνατότητα:
- να καθοδηγήσει την αύξηση και ανάπτυξη των γνάθων
- να μειώσει τον κίνδυνο τραύματος σε δόντια με χειλική απόκλιση
- να διορθώσει τις επιβλαβείς στοματικές έξεις (πχ θηλασμός δακτύλου)
- να βελτιώσει την αισθητική του προσώπου και την αυτοεκτίμηση του παιδιού
- να καθοδηγήσει την ανατολή των μόνιμων δοντιών σε πιο ευνοϊκή θέση

Η έγκαιρη και σωστή πρόληψη μπορεί να αποτρέψει την εξέλιξη των σκελετικών κυρίως ανωμαλιών, που θα απαιτούσαν στο μέλλον πιο μακροχρόνιες θεραπείες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη πρώιμη θεραπεία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, για να ορίσουμε μία επίσκεψη ελέγχου για την εκτίμηση των αναγκών του παιδιού σας.

Πρόσθια σταυροειδής σύγκλειση
Πρόσθια ανεωγμένη δήξη
Πρόσθια ανεωγμένη δήξη από παρατεταμένη χρήση πιπίλας
Έλλειψη χώρου για ανατολή των άνω μονίμων δοντιών
Πρόσθια και οπίσθια σταυροειδής σύγκλειση
Οπίσθια σταυροειδής σύγκλειση με ασυμμετρία της κάτω γνάθου
Προγναθισμός κάτω γνάθου
Προγναθισμός κάτω γνάθου και απώλεια χώρου
Μεσόδοντας (υπεράριθμο δόντι)
Παραμονή νεογιλών δοντιών
Thumb habit appliance
Reverse headgear, Delaire face mask
Maxillary expander removable