• Βιογραφικό - Δρ. Ιωάννα Γιδαράκου, ειδική ορθοδοντικός
  • Περιστατικά - Δρ. Ιωάννα Γιδαράκου, ειδική ορθοδοντικός
  • Ορθοδοντική - Δρ. Ιωάννα Γιδαράκου, ειδική ορθοδοντικός
  • Επικοινωνία - Δρ. Ιωάννα Γιδαράκου, ειδική ορθοδοντικός

Περιστατικά

Στόχος της ορθοδοντικής θεραπείας είναι η αρμονική σύγκλειση και το ελκυστικό χαμόγελο.
Στις ακόλουθες κατηγορίες ορθοδοντικών ανωμαλιών παρουσιάζονται η αρχική και η τελική εικόνα της σύγκλεισης μετά το πέρας της θεραπείας.

ΥΠΕΡΣΥΓΚΛΕΙΣΗ

(πριν & μετά)
Επιστροφή στα περιστατικά